Stichting

4ArtAlways wil het gedachtegoed van de oprichter:  ‘de kracht van de mythe’ behouden en heeft als missie kunst en cultuurbehoud en uitdraging hiervan te bewerkstelligen en te stimuleren bij (jong) volwassenen. Door middel van het organiseren van kunst/culturele activiteiten voor deze doelgroep wil 4ArtAlways verbinding en samenwerking van kunst en culturele initiatieven organiseren en stimuleren.

Het is  van essentieel belang dat kunst en cultuur nu en in de toekomst in de Euregio breed gedragen worden. Dit kan alleen plaatsvinden als hier voldoende draagvlak voor is. 4ArtAlways meent dat continuïteit van kunst en cultuurbehoud voor een groot deel afhankelijk is van overlevering aan en door (jong) volwassenen.

ANBI-status

De stichting 4ArtAlways is opgericht 7 januari 2015 en heeft een ideële kunst en culturele doelstelling die door de belastingdienst erkend is als culturele ANBI. Registratie:  KvK-nummer: 62497677.

Bestuur:

Nicole Hardy, chairman
Edwin Lustermans, treasurer
Stella Houtvast, secretary
Tessa Reijnders, PR & communication

Commissie van aanbeveling:

Jean W.M.  Gardeniers, MD, Orthopedisch Chirurg
Ad C.J.M. de Kroon, voormalig alg. directeur Provincie Limburg / secretaris GS 

Beleidsplan

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018

jaarplannen

Projecten op het gebied van beeldende kunst en met name welke ‘de kracht van de mythe’ dragen, worden door 4ArtAlways gestimuleerd en ondersteund. In het beleidsplan 2017-2019 staat o.m. dat talentvolle jonge beeldende kunstenaars die net afgestudeerd zijn, het culturele veld moeten verkennen en hun curriculum moeten opbouwen,  in deze startersfase ondersteuning behoeven en deze met een gestructureerde onderbouwing ook verdienen. Projecten met een euregionaal karakter hebben voorrang.

In het project ‘MATCH’ (MusicArtTalentCHances) ondersteunt 4ArtAlways talenten beeldende kunst. Hierin wordt samengewerkt met Stichting De Kopermolen Vaals.  Beide stichtingen hebben de ambitie om gezamenlijk op te trekken t.a.v. culturele talentontwikkelingsprojecten voor beeldend kunstenaars en musici. In 2018 is een proefproject gestart en geëvalueerd. Vooralsnog zijn de plannen om dit tot een jaarlijks terugkerende activiteit te maken voor aanstormende talenten. Beide stichtingen ambiëren hierin samenwerking te zoeken met andere, strategische culturele partners, zoals conservatoria, kunstacademies, theaters, musea, e.d.