Stichting

ANBI-status

De stichting 4ArtAlways is opgericht 7 januari 2015 en heeft een ideële kunst en culturele doelstelling die door de belastingdienst erkend is als culturele ANBI. Registratie:  KvK-nummer: 62497677.

Bestuur:

Nicole Hardy, chairman
Edwin Lustermans, treasurer
Stella Houtvast, secretary
Tessa Reijnders, PR & communication

Commissie van aanbeveling:

Jean W.M.  Gardeniers, MD, Orthopedisch Chirurg
Ad C.J.M. de Kroon, voormalig alg. directeur Provincie Limburg / secretaris GS 

Beleidsplan 4AA

Activiteitenplan 4AA

Jaarstukken 2020

ANBI 4AA

Projecten op het gebied van beeldende kunst en met name welke ‘de kracht van de mythe’ dragen, worden door 4ArtAlways gestimuleerd en ondersteund. Het beleidsplan vermeldt o.m. dat talentvolle jonge beeldende kunstenaars die net afgestudeerd zijn, het culturele veld moeten verkennen en hun curriculum moeten opbouwen,  in deze startersfase ondersteuning behoeven en deze met een gestructureerde onderbouwing ook verdienen. Projecten met een euregionaal karakter hebben voorrang.

Met het project ‘MATCH’ (MultipleArtTalentCHances) ondersteunt 4ArtAlways talenten beeldende kunst. 4ArtAlways ambiërt hierin samenwerking te zoeken met andere, strategische culturele partners, zoals conservatoria, kunstacademies, theaters, musea, e.d.

Stichting MCEM (Mastering Cultural Entrepreneurship Maastricht) en Stichting de Kopermolen Vaals zijn beide partner in samenwerkingsprojecten op het gebied van talentontwikkeling en ondersteuning.