Stichting

ANBI-status

De stichting 4ArtAlways is opgericht 7 januari 2015 en heeft een ideële kunst en culturele doelstelling die door de belastingdienst erkend is als culturele ANBI. Registratie:  KvK-nummer: 62497677.

Bestuur:

Nicole Hardy, chairman/PR
Edwin Lustermans, treasurer
Stella Houtvast, secretary/PR

Commissie van aanbeveling:

Jean W.M.  Gardeniers, MD, Orthopedisch Chirurg
Ad C.J.M. de Kroon, voormalig alg. directeur Provincie Limburg / secretaris GS 
Petran H.J. Kockelkoren, filosoof, emeritus hoogleraar kunst en techniek Universiteit Twente
Diana Raemaekers,  light & space artist, docent HSZ  communication & multimedia design Maastricht

Beleids-Activiteitenplan 2023

Jaarplannen 2016-2023

Financiele jaarstukken 2022

ANBI 4AA

Projecten op het gebied van beeldende kunst en met name welke ‘de kracht van de mythe’ dragen, worden door 4ArtAlways gestimuleerd en ondersteund. Het beleidsplan vermeldt o.m. dat talentvolle jonge beeldende kunstenaars die net afgestudeerd zijn, het culturele veld moeten verkennen en hun curriculum moeten opbouwen,  in deze startersfase ondersteuning behoeven en deze met een gestructureerde onderbouwing ook verdienen. Projecten met een euregionaal karakter hebben voorrang.

4ArtAlways werkt samen met diverse stakeholders in de Euregio op het gebied van kunst en cultuur