Petran Kockelkoren-visie de kracht van de mythe-2021