Disclaimer

4ArtAlways beschermt uw privacy  en gaat zorgvuldig om met  uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan de website <www.4artalways.nl> worden geregistreerd. De stichting 4ArtAlways zal deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het maken van een afspraak, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

De door u aan ons verstrekte gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek. Maar niet langer dan 1 jaar.

 Verwerking gegevens bezoek website

4ArtAlways verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’  om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. 4ArtAlways is  niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens en andere gegevens door de beheerders van andere sites dan www.4artalways.nl